Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Basın Açıklaması

29.07.2019
491
Basın Açıklaması

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 1885 yılında kurulmuş ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyle 2. kurulan en eski Odalarından biridir. Odamız 5174 sayılı kanun ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Odamızın görevleri kanun ve yönetmelikler ile belirtilmiş olup 4.madde gereği “Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”

Ayrıca Odamız ilgili kanunun 12. Maddesinin a) bendinde : Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak’’ şeklinde belirtilen kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 22/7/2019 tarihi itibarıyle 16 farklı meslek komitesi ve 3500 üyemizin hak ve menfaatlerini korumak için 11 Yönetim Kurulu üyemiz ve toplam 41 Meclis üyemiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Son günlerde yerel basın ve sosyal medyanın haber sitelerinde ‘’EDİRNE EKONOMİSİNE DARBE Mİ?‘’ başlığı ile gündemimize giren ve haber içeriğinde ve yorumlarda Odamızın da isminin sıkça yer aldığı husus ile ilgili olarak ;Daha önce bu işi yapmaya çalışan firmanın İlimiz merkezinde birçok noktada bu faaliyetini yapmak için girişimleri olduğunu,hatta E5 karayolu üzerinde bir çok nokta ve şehrimizin Cuma Pazarının karşısında bulunan daha önce kerestecilerin faaliyet yaptığı ve şu anda boş olan alanda bu işi yapma girişimleri sırasında biz bu girişimin Odamıza kayıtlı 3500 üyemizin hak ve menfaatlerine uygun olmadığı dolayısıyla haberde yer alan kurum ve kuruluşlara bu konuyu desteklemediğimizi ve böyle bir oluşumun hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi açıkça belirttik. Ve merkezde böyle bir oluşum gerçekleşemedi.

Şu anda ise konu Kapıkule Londra Camping tesislerinde çadırın kurulmuş olduğunu ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu oluşum içerisinde hiçbir şekilde desteği ve katkısı olmadığını basın yoluyla üyelerimizi bilgilendirme gereği hissedilmiştir.

Burada konu ile ilgili üyelerimizin sosyal medya yorumlarında Odamızı eleştirel yazılarına da ; Odamız üyelerimizin hak ve menfaatlerini her platformda korumak için gereken hassasiyeti göstermektedir. Bu tür İlimiz ekonomisini sırtlayan üyelerimizin menfaatlerine aykırı oluşumlarda da her zaman gereken korumacı tutumu göstermek asli görevimizdir. Bu bilinç ile bu oluşumun gerçekleşmesinde hiçbir payımızın olmadığını tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir