Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

NCTS Damga Vergisi hk.

04.04.2022
343
NCTS Damga Vergisi hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 31.03.2022 tarihli ve E-34221550-299-3381 sayılı yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğünün bir yazısına istinaden, NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir.

Aynı yazıda ayrıca, yapılan çalışmalar kapsamında;

· Transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin;

0. Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu)

1. Damga Vergisi Ödenecek

2. Damga Vergisi İstisnası Var

3. Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek

şeklinde seçenekler oluşturulduğu ve bunlardan birinin seçilmesinin zorunlu hale getirildiği,

· 1 numaralı seçenek seçilerek damga vergisinin ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda bulunulması halinde LRN numarası esas alınarak tahakkuk oluşturulacağı ve bankalar aracılığıyla da elektronik ortamda ödeme yapılabileceği,

· 0 ya da 2 numaralı seçeneklerin seçilmesi halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacağı,

· 3 numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise “defter kayıt tarihi” alanı doldurulması gerektiği,

· Söz konusu sistemsel düzenlemelerin 11.04.2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı; ikinci bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir