Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Motor Yağı Değişimi Yapan Üyelerimizin Dikkatine

17.01.2023
51
Motor Yağı Değişimi Yapan Üyelerimizin Dikkatine

Bilindiği üzere; atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek, çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nde belirlenmiş olup, bu kapsamda; Motor Yağı Değişimi yapan işletmelerin ”Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi (MOYDEN)’ almaları gerekmektedir.
Söz konusu belgenin temin edilebilmesi için; işletme sahiplerinin e devlet üzerinden Bakanlığın çevrimiçi programlarına Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmaları (EÇBS-Atık Yönetim uygulaması) ve Çevre Kimlik Numarası almaları, ekte yer alan dilekçe örneğini eksiksiz olarak düzenlemeleri, istenilen bilgi ve belgeler ile (Vergi levhası fotokopisi ve Geçici atık depolama alanına ait renkli fotoğraflar) dilekçe ekinde Müdürlüğümüze başvurmaları halinde, İl Müdürlüğümüzce başvuru yapan işletmelere Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi bedelsiz olarak tanzim edilecektir.
Diğer yandan; 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. nci Maddesinin (dd) bendinde yer alan ”Ek 15. inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 60 (Altmış) gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişim yapan işletmelere 10.000 Türk Lirası (30.363 TL) idari para cezası verilir” hükmü kapsamında yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulanmaktadır. Bu çerçevede; halihazırda motor yağı değişimi yapılan ancak yetki belgesi bulunmayan üyelerinizin İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesinin (MOYDEN) alınması konusunda bilgilendirilmesi, yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere İl Müdürlüğümüzce 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. nci Maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacağının bilinmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

 

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir