Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Tarihçemiz

Batı ülkelerinde Ticaret Odalarının kuruluşu, 1700 yıllarına kadar uzanmaktadır. Batının bu tarihlerde başlattığı bu tür örgütün eşidi olarak Türklerde Ahilik , lonca ve esnaf örgütleri yer almaktadır.

Yurdumuzda ise, bu tür örgütlenme 1876 tarihine kadar uzanmaktadır. Sonraları 13 /Cemaziyelahir/ 1923 tarihli bir kararname ile Meclis-i Ticaret ve Ziraat adlı meclislerin kent ve kasabalarda kurulmasına geçilmiştir. Ticaret Nezareti’nin (Bakanlığın) aldığı karara göre birinci derecede Selanik, ızmir, Suriye, Halep, Bağdat vilayetlerinde ve ikinci derecede olmak üzere Trabzon, Adana, Ankara, Edirne, Hadarendigar,Erzurum vilayetlerinde birer Ticaret Odası kurulması bildirilmiştir.

Ticaret Cemiyeti yararlı olunca Edirne‘de de 1301/1885 yılında Ticaret Odası kurmak üzere başkan ve üyeleri seçilerek Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulmuştur.

Edirne salnamelerinde ( H. 1301 ve 1939 tarihli ) gösterilen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu kanunlar çerçevesinde kurulduğu anlaşılmaktadır. 1319/1901 salnamesinde Edirne Oda üyeleri ve Ticaret Mahkemesi üyelerinin adları yer almaktadır. Bu tarihten Cumhuriyete kadar olan 22 yıl içinde herhangi bir açıklama bulamadık. Bu yıllar içinde Odanın verdiği bir gerçek ise de Balkan Savaşı,Çanakkale ve I. Cihan Savaşı, yıkıntılar ve göçler nedeniyle bu örgüt ile ilgili bir yazıya rastlamadığımızın nedenidir.

27 Eylül 1341 (1925) tarihinde Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi ile ticaret erbabının resmi ve zorunlu üye olmasını gerektiren kanun teklifi ile Ticaret Odalarının kurulmasına geçilmiştir. Böylece bu kanun teklifi ile Ticaret Odalarının 40 yıldan beri bir türlü örgütlenemeyen Odaların mesleki bir örgüt olarak kabul edilmesiyle, ticaret ve sanayi erbabının Odalara üye olmasını zorunlu kılmıştır. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın da kurulması da bir kanun ile gerçekleşerek kent içinde görevine başlamıştır. ıstanbul’dan sonra ülkemizde ikinci olarak kurulan Odamız, son yıllarda tüccar ve sanayicimize uyum sağlayan teknolojik ve çağdaş atılımları ile bugüne kadar hiç aksatmadan yapma arzusunu gelecekte de devam ettirecektir. Odamızın 20 meslek komitesi vardır.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının ilk kuruluşu 1301-1885 tarihli Edirne Salnamesi Merkez Vilayet Ticaret Odası Heyeti

Salih Bey  Reis
Tüccardan Bahaeddin Efendi  Aza
Tüccardan Bedestani Hacı Ahmet Ağa  Aza
Altunalmaz Malitadi Efendi  Aza
Altunalmaz Azaryan Efendi  Aza
Yağcıoğlu Kirkor Ağa  Aza
Çelebi Yorgaki Ağa  Aza
Tüccardan Bedestani Hacı Kamil Efendi  Aza
Bakkal Emin Efendi  Aza
Todoraki Biraşkidi Ağa  Aza
Karakostioðlu Hiristodaliki Ağa  Aza
Evakim Ağa  Aza

 

1310/1894 Edirne Salnamesi Merkez Vilayet Ticaret ve Ziraat Sanaat Odası Heyeti

Salih Bey  Reis
Vasilaki Efendi  Reis-i Sani
Mehmed Efendi  Aza
Emin Efendi  Aza
Yani Bekani Efendi Aza
Delikano Efendi  Aza
Sokiyas Efendi  Aza
Kevork Efendi  Aza
Avram Azarya Efendi  Aza
Aleksandr Efendi Aza
Moiz Papo Efendi  Aza

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir