Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi

28.11.2022
87
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi

Yer: Çorlu

Eğitim Tarihi: 14/15/16 Aralık 2022

Eğitmen: Levent DEMİRCİ

Başvuru: Eğitim başvuruları 28 Kasım 2022 tarihinde alınmaya başlanacak ve 12 Aralık 2022 tarihi akşamına kadar kabul edilecektir. Başvurular kontenjan dolana kadar alınacaktır.

Katılımcı: Eğitim kontenjanı 15 kişi olarak belirlenmiş olup, her firmadan bir katılımcı ile sınırlıdır.

Sertifika: Eğitimin tamamına katılan katılımcılara ISO 14001 Eğitim Sertifikaları katılımcıların başvuru yaptıkları adreslerine gönderilecektir. Trakya Verimlilik Platformu Eğitim Katılım Belgesi ise katılımcıların başvuru yaptıkları e-posta adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

Önemli Not: Eğitimlerimiz, İmalat Sanayi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lere yöneliktir. (250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 400 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır.)

Dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu tün dünya tarafından kabul edilen bir gerçektir.  Günümüz tüketicisi, beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini talep etmektedir. Bu bağlamda doğanın ve çevrenin korunmasını hedef alan çevre standartları ve çevreye hitap eden uluslararası yasal mevzuatlar uygulanmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi ile KOBİ’lerin, kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması, girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması, çevresel performansın artırılması konularında bilincin arttırılarak, çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve iyileştirebilmelerini sağlamayı hedeflenmektedir.

Eğitim Programı

 

1.Gün

 

10:00 – 10:15                   Tanışma

 • Açılış konuşması ve tanışma
 • Eğitim programının katılımcılara aktarılması

10:15 – 10:45                 Standart Modelleri

 • Kapsam
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Terimler ve tarifler

10:45 – 11:00                Çay / Kahve Arası

11:00 – 12:00                Kuruluşun Bağlamı

 • Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 • Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
 • Çevre yönetim sistemi

12:00 – 13:00                Öğle Yemeği ve Ara

 

13:00 – 14:15                Liderlik

 • Liderlik ve taahhüt
 • Çevre politikası
 • Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

14:15 – 14:30                Çay / Kahve Arası

14:30 – 15:15                Planlama

 • Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
 • Genel
 • Çevre boyutları
 • Uygunluk yükümlülükleri
 • Planlama faaliyeti
 • Çevre amaçları ve bunlara erişmek için planlama

2.Gün

 

10:00 – 10:45                   Destek

 • Kaynaklar
 • Yeterlilik
 • Farkındalık
 • İletişim
 • Genel
 • İç iletişim
 • Dış iletişim
 • Dokümante edilmiş bilgi

10:45 – 11:00                Çay / Kahve Arası

11:00 – 12:00                 Operasyon

 • Operasyonel planlama ve kontrol
 • Acil duruma hazır olma ve müdahale

12:00 – 13:00                Öğle Yemeği ve Ara

13:00 – 14:15                 Performans değerlendirme

 • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
 • Genel
 • Uygunluğun değerlendirilmesi

14:15 – 14:30                Çay / Kahve Arası

 

14:30 – 15:15                Performans Değerlendirme

 • İç tetkik
 •  Yönetimin gözden geçirmesi

 

İyileştirme

 • Genel
 • Ugunsuzluk ve düzeltici faaliyet
 • Sürekli iyileştirme

3.Gün

 

10:00 – 11:00                   Tetkik

 • Tetkik tanımı
 • Tetkik kriterleri
 • Tetkik delili
 • Tetkik bulguları
 • Tetkik ekibi
 • Tetkik planı
 • Tetkike hazırlık
 • Tetkik soru listesi
 • Tetkik kayıtları

11:00 – 11:15                Çay / Kahve Arası

11:15 – 12:00                Pratik Çalışma

 

12:00 – 13:00                Öğle Yemeği ve Ara

13:00 – 14:15                Tetkik

 • Tetkik prensipleri
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Tetkik amacı
 • Tetkik kapsamı
 • Tetkik gerçekleştirme

14:15 – 14:30                Çay / Kahve Arası

 

14:30 – 15:15                Pratik Çalışma

Eğitime başvurmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir