Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret Sicil İşlemleri

Tescil

15.04.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN KURULUŞ VE DİĞER TÜM TESCİL İŞLEMLERİ MERSİS ÜZERİNDEN YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR.TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMALIDIR. ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr ) ŞİRKETLERİN ALACAĞI KARARLAR (Yönetim krl kr-ortaklar genl.krl kar.) ONAYDAN SONRA NOTER E-TASDİK ETTİRİLMELİDİR.

NOTLAR:

1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden e-imza ile girilmesi zorunludur. (Kuruluş ve şube açılışlarının girişinde e-imzaya gerek yoktur.)

2) Üye kısmından yapılan TESCİL girişlerinde BAŞVURU HAZIRLA, KARAR BİLGİSİ GİRİŞİ VE ONAYA GÖNDER işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;

a) Müdürlüğümüzce onaylandı ise (BAŞVURU TSM ONAYINDA-DETAY/UYARI/ Tescil Başvurunuza ait gerekli evrakı noter onaylı olarak EDİRNE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ilgili birime teslim etmeniz beklenmektedir.) ibaresi yazar ve Web sitemizde yazılı evrak ve yatırılacak makbuzlarla Müdürlüğümüze gelebilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz RED edilmiş ise RED gerekçesi sisteminize düşer ve ona göre düzeltme işlemini yapın.

Yapmış olduğunuz giriş işlemlerinin sonuçlarını mersis giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

 


 

EKLER

 • Limited şirket tescil işlemleri > Bilgi ve istenen evraklar
 • Limited şirket tescil işlemleri > Dilekçeler
 • Anonim şirket tescil işlemleri > Bilgi ve istenen evraklar
 • Anonim şirket şube kuruluş işlemleri > İstenen evraklar
 • Anonim şirket şube kuruluş işlemleri > Örnek karar ve dilekçeler
 • Limited şirket şube kuruluş işlemleri > İstenen evraklar
 • Limited şirket şube kuruluş işlemleri > Örnek karar ve dilekçeler
 • Hakiki şahıs tescil işlemleri > Gerekli evraklar
 • Hakiki şahıs tescil işlemleri > Dilekçeler
 • Dernek ve vakıf tescil işlemleri > Gerekli evraklar
 • Dernek ve vakıf tescil işlemleri > Dilekçeler

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir