Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

KOBİ Teşvik Kredi Belgesi

KOBİ Teşvik Kredisinin Amacı Nedir?

Bu kredinin amacı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamaktır.

KOBİ Kredileri Hangi Sektörleri Kapsar?

 • İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç),
 • Tarımsal Sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil),
 • Turizm (Konaklama tesisleri),
 • Eğitim ve Sağlık,
 • Madencilik,
 • Yazılım Geliştirme.

KOBİ Yatırımları İçin Öngörülen Destek Unsurları Hangileridir?

 • Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,
 • Yatırım indirimi,
 • Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası,
 • Vergi, Resim ve Harç istisnası,
 • Fonda kredi tahsisi.

KOBİ’lere Kullandırılan Kredilerin Faiz Oranları Nedir?

A)Yatırım Kredilerinde:

 • Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10,

Diğer yörelerde %15’dir.

B) İşletme Kredilerinde:

 • Kalkınmada öncelikli yörelerde %15,
 • Diğer yörelerde %25’tir.

KOBİ’lere Kullandırılan Kredilerin Vadesi Nedir?

 • Fon kaynaklı yatırım kredilerinde vade azami 4 yıl (yatırım kredilerine 1 yıl ödemesiz dönem uygulanır),
 • İşletme kredilerinde 2 yıldır.

KOBİ Kredilerinde Aracı Bankalar Hangileridir?

 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
 • Sınai Yatırım Bankası A.Ş.

KOBİ Kredisi Başvurusunda İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Nelerdir?

 • Dilekçe;
 • Halk Bankası tarafından Edirne Ticaret Odası’na hitaben yazılan ve Oda onay formunun tasdik edilmesini içeren yazı,
 • Halk Bankası KOBİ Oda Onay Formu (Söz konusu form firmaların kapasite raporlarında yer alan bilgiler çerçevesinde doldurulur),
 • Firmanın vergi dairesinden onaylı en son bilançosu.

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir