Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Trakya Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programları Açıklanmıştır

05.07.2021
383
Trakya Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programları Açıklanmıştır

Sayın Üyemiz

Trakya Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı-01 ve Teknik Destek Programı-02 (İşletmelere Yönelik Danışmanlık Programı) programları açıklanmıştır. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl açılan programda kamu kurumlarının yanı sıra özel işletmelere de destek verilecektir.

 

Trakya Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı-01 ve Teknik Destek Programı-02 (İşletmelere Yönelik Danışmanlık Programı) programlarını 02.07.2021 tarihinde ilan etmiştir. Programlar kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Teknik Destek Programı-01 için tahsis edilen kaynak 800.000 TL’dir. İlgili programa ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

Teknik Destek Programı-02 kapsamında işletmelere yönelik danışmanlık faaliyetlerine destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 800.000 TL’dir. İlgili programa ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

İlan edilen iki program için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak 1.600.000 TL’dir.

Başvuru Şekli ve Süresi

Başvuru sahiplerinin; başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) girmeleri gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır. KAYS’a başvuru girişinin, başvuru rehberlerinde belirtilen son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. KAYS üzerinden başvuru yapıldıktan sonra, KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin çıktısı alınarak kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalanıp kurum kaşesi/mührü vurularak aşağıda belirtilen Ajans adresine elden veya posta yolu ile en geç ilgili dönemin taahhütname son teslim tarihine kadar ulaştırılması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalı ve mühürlü olarak Ajansa teslim edilmesiyle tamamlanır.

2021 Yılı Teknik Destek Programları Başvuru Dönemleri

Her iki Teknik Destek Programı başvuruları, programların ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. 2021 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Öncelik 3 kapsamında ‘Tohum Islahı’ danışmanlığına başvurular yalnızca Temmuz-Ağustos döneminde yapılabilecektir. Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemlerinde bu öncelik kapsamında başvuru alınmayacaktır.

Dönemsel olarak son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan başvurular, bir sonraki dönemin başvurusu olarak değerlendirmeye alınacaktır. KAYS üzerinden 26 Aralık 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular ise hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

2021 Yılı Teknik Destek Programları Değerlendirme ve Uygulama Dönemleri

İki programın değerlendirme, sözleşme ve uygulama dönemlerine ilişkin tablolar aşağıda sunulmaktadır:

Teknik Destek Programı-01 Değerlendirme, Sözleşme ve Uygulama Dönemleri:

2021 Yılı Teknik Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları
Teknik Destek Programları için bilgilendirme toplantıları çevrim içi (uzaktan erişim yoluyla internet üzerinden) olarak gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme toplantıları takvimi şu şekildedir:

Bilgilendirme toplantılarına katılım sağlamak için https://proje.trakyaka.org.tr/bilgilendirme/ adresinden kayıt yaptırmak gerekmektedir. Kayıtlar her bir toplantı için en geç toplantı saatinden 1 saat öncesine kadar yaptırılmalıdır. Bilgilendirme toplantılarına kayıt yaptıranlara katılım için link toplantı saatinden 1 saat önce e-posta yoluyla gönderilecektir.

Başvurular için KAYS internet adresi:

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr

 

Ayrıntılı bilgiye https://www.trakyaka.org.tr/tr/44109/2021-Yili-Teknik-Destek-Programlari-Ilani linkinden ulaşabilirsiniz.

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir