Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

24.03.2021
598
EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

BAŞVURU ŞARTLARI :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Askerlikle ilişiği bulunmamak. (Erkekler için)

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen ve süreleri geçmiş olsa dahi ; (kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme b. gibi suçlardan hapis cezasına mahkum olmamak.

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde ayrıca belirtilen göreve alınma şartlarına haiz olmak

e) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak, kısıtlanmış olmamak,

f) Sürücü belgesine sahip olmak,

g) Tercihen en az bir yabancı dil bilen (İngilizce- Almanca )

h) Yoğun çalışma temposunda dinamik çalışabilen. İş ve işlem takip yeteneği yüksek, stratejik bakış açısına ve problem çözme yeteneğine sahip

ı) İletişim, bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkiler konusunda beceri sahibi olmak,

j) 35 yaşını doldurmamış olmak,

k) Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler gibi ilgili bölümlerinden 4 yıllık Lisans mezunu ,

l) Zaman yönetimi konusunda başarılı, araştırmacı, ekip çalışmalarına uyumlu özelliğe sahip, diksiyonu düzgün olan,

m)Kamuda veya özel sektörde en az   5 (beş ) yıl iş tecrübesine sahip olmak

 

Not : Personel alımı konusunda  Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından verilen bu alım ilanını sürdürmek, sonuçlandırmak , iptal etmek veya ilanda geçen hususları  değiştirme hakkı Yönetim Kurulunun  insiyatifindedir.

 

MÜRACAAT

Müracaatların EDİRNE TSO Genel Sekreterlik Makamına  yazılı  olarak yapılması gerekmektedir.

Müracaatların son tarihi; 12/4/2021 Pazartesi   günü saat: 17:00’dir.

Bilgi için; Tel: 0284 2251014 – dahili 115   E-posta: etso@etso.org.tr

 

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1.Tahsil Belgesi Fotokopisi (Diploma) ve sertifikalar,

2.Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi,

3.İkametgâh Belgesi,

4.Mahkûmiyeti veya sabıkası bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge,

5.1 Adet vesikalık fotoğraf,

6.Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri bonservisleri veya hizmet belgeleri ile tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin, sertifikaların aslı veya fotokopisi.

  1. Detaylı özgeçmiş,

 

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir