Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Edirne-Smolyan İş Forumu ve İkili İşbirliği Görüşmeleri Hakkında Duyuru

24.08.2021
91
Edirne-Smolyan İş Forumu ve İkili İşbirliği Görüşmeleri Hakkında Duyuru

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Bulgaristan Filibe Başkonsolosluğu destekleri ve Bulgaristan Smolyan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde Smolyan şehrine özel sektör ziyareti planlanmaktadır.

Smolyan il merkezi Bulgaristan’ın güney kısımlarında bulunmaktadır ve Yunanistan ile sınırı oluşturan illerdendir. Merkez Smolyan il’inin %26,75’ini oluşturmaktadır ve böylece ilin en büyük ilçesi konumundadır (Bulgaristan’ın yüzölçümü ile oranı %0,77’dir). Smolyan’da tarım sektörünün, bölgenin dağlık yapısı büyük ölçekli işletmelere imkân vermediğinden, küçük ve dağınık arazilerden oluşan işletmeler şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Burada en fazla yetiştirilen ürünler; patates ve bakliyat türleridir. Smolyan’ın diğer önde gelen sektörleri arasında kerestecilik yer almaktadır. Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine göre, Bulgaristan’ın toplam 43 milyon ABD değerindeki kereste ihracatının yaklaşık %60’ı Türkiye’ye yapılmaktadır. Yerel otoritelerin görüşlerine göre tarımda olduğu gibi, kereste sektöründe de üretim-işleme-pazarlama süreci tamamlanmış olmadığından yerel ekonominin bundan yeterince fayda sağlayamadığı, bu zincire yönelik yapılabilecek yatırımların potansiyel içerdiği şeklindedir.Tekstil sektörünün de yerel ekonominin önemli bir parçası ve son dönemde en fazla yatırım çeken sektörler arasına girdiği ifade edilmektedir. Ancak bu sektördeki yatırımlar stratejik olarak değil, daha fazla niteliksiz bayan iş gücüne istihdam olarak değerlendirilmektedir. Smolyan ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan şirketler arasında, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar yer almaktadır. Smolyan turizm açısından oldukça elverişli koşullara sahiptir. Kış sezonu burası için Pamporovo tatil köyünden dolayı oldukça güçlüdür. Pamporovo Bulgaristan’ın önde gelen kayak merkezlerindendir ve Türkiye’den de çok sayıda turist çekmektedir. Smolyan Bölgesel İstatistik Ofisi’nin verilerine göre son kış sezonunda Türk turistler tatil köyünü ziyaret eden yabancılar arasında ilk sıradadır. Smolyan Ticaret ve Sanayi Odası istatistiklerine göre ise Smolyan’ın en fazla ihraç ettiği ürünler ski, snowboard, tekstil ürünleri, kereste, kozmetik ürünleri ve mineral su ürünleridir. Buradan en fazla ihracat yapılan ülkeler ise AB ülkeleri, Türkiye, Rusya ve eski Sovyet Birliği ülkeleridir.

Edirne ve Smolyan bölgesinin işbirliği yapacağı ortak sektörler değerlendirildiğinde, tarım ve hayvancılık, orman meyveleri yetiştiriciliği, tekstil ve konfeksiyon, otomotiv, kereste, mobilya ve gıda sanayi (doğal mineral su üretimi) ve doğal kaynaklar ve madencilik sektörleri ön plana çıkmaktadır.

Daha önce benzeri forum ve iş görüşmeleri hem Bulgaristan’da hem Türkiye’de gerçekleştirilen “Smolyan-Edirne İş Forumu ve İkili İşbirliği Görüşmeleri” çerçevesinde , yukarıda anılan sektörlerde faaliyet gösteren Bulgaristan firmaları ile ikili işbirliği görüşmeleri organize edilecektir.

Bu bağlamda, ilgili programa katılmayı arzu eden üyelerinizin 6 Eylül 2021 günü saat 17.30’a kadar Odamız AB ve Dış İlişkiler Birimi’ne ulaşarak (0284 225 10 14 (130) kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir