Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Covid­19 Tedbirleri Kapsamında 7-­8-­9 Ağustos 2020 Denetimleri

07.08.2020
331
Covid­19 Tedbirleri Kapsamında  7-­8-­9 Ağustos 2020 Denetimleri

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 89780865-153-E.12856 sayılı yazısına istinaden T.C. Edirne Valiliği’nin Odamız gönderdiği yazıda

Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim K u r u l u n u n ö n e r i l e r i , S a y ı n C u m h u r b a ş k a n ı m ı z ı n t a l i m a t l a r ı d o ğ r u l t u s u n d a salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske v e mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

Öte yandan yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşlarımızın daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumun da bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid19 salgınının yayılım hızını artırdığı görülmektedir.
Bu kapsamda 7 Ağustos Cuma, 8 Ağustos Cumartesi v e 9 Ağustos Pazar günlerinde;
1. Düğün, Nişan, Kına Gecesi, Sünnet Düğünü Denetimleri;
1.1Tüm il ve ilçelerimizde gerçekleştirilecek her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile Bakanlık Genelgelerimizle belirlenen formlardan yararlanılarak tek tek denetlenmesi,

1.2. Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik yapılacak denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşlarımızın gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıklarının
detaylıca kontrol edilmesi,

2. Sahil Bölgelerinde Yapılacak Denetimler;
2.1. Sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerinde vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir arada bulunabilecekleri; plajların, sahillerde bulunan parti tarzı (beach club vb.) eğlence yerlerinin, özellikle akşam saatlerinden itibaren eğlence yerlerine dönüşebilecek restoran, kafe, kafeterya vb. işletmelerin, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile Bakanlık Genelgelerimizle belirlenen formlardan yararlanılarak tek tek denetlenmesi,

2.2. Denetimlerin aynı amaçlarla kullanılabilen tekne, yat gibi deniz araçlarını da kapsayacak ve gerekirse denizden de yapılabilecek şekilde planlanması,

2.3. Denetimler sırasında yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeyecek şekilde sivil kıyafetli personelin tercih edilmesi,

3. Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesi,

4. Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulması,

5. Denetimler sırasında bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi,

6. Daha önceden en az iki defa kurallara aykırılık tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası uygulanan işletmelerde bu denetimler sırasında da aykırılıkların tespit edilmesi halinde ilgi Genelgemiz hükümlerine göre 13
gün süreyle faaliyetin durdurulması cezasının uygulanması,

7Denetim sonuçlarının Ek’teki denetim tablosuna işlenerek 11 Ağustos 2020 tarihi saat 12.00’a kadar o.faruk.abay@icisleri.gov.tr adresine gönderilmesi,

8Vali ve Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların ivedilikle yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında;

bilgilendirme sağlanmıştır.

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir