Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

13. Etap “Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi” hakkında tebliğ yayınlandı

06.08.2019
457
13. Etap “Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi” hakkında tebliğ yayınlandı

13. Etap “Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi” hakkında tebliğ 2 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı. Son Başvuru Tarihi 02 EKİM 2019

Yeni yatırım yapmak yada mevcut işletmesini büyütmek, ekipman ve teknoloji yenilemek isteyen yatırımcılar Toplam Yatırım Bütçenizin %50’sine Hibe Desteği Alabilirsiniz.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Ekonomik yatırım konuları için gerçek kişiler, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından teklif edilen yatırımlar desteklenecektir.

PROGRAMI KAPSAMINDA UYGUN YATIRIM KONULARI

• Bitkisel ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar

• Hayvansal ürünler, su ürünleri işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar

• Hayvansal gübre işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar

• Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, soğuk hava deposu yapımı, çelik silo yapımına yönelik yatırımlar

• Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımına yönelik yatırımlar

• Mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yatırımları

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Proje başvurusunda bulunmak isteyen üyelerimiz Odamız AB Dış İlişkiler Departmanı’na ulaşabilir. (0284 225 10 14-130-131) İlgili program kapsamında proje hazırlayan TRAKYA ABİGEM’e Odamız vasıtası ile yönlendirme yapılacaktır.

Tescil İşlemleri Hakkında Genel Bilgilendirme

15.04.2014 tarihinden itibaren kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri MERSİS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tescil için müdürlüğümüze gelmeden önce MERSİS  üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Karardaki bilgiler ile MERSİS’teki bilgilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Başvuruyu onaya göndermeden önce başvuru ön izleme bölümünden kontrol ediniz.

NOTLAR:
1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden kullanıcı kaydı ya da e-devlet şifresi ile girilmesi zorunludur.

2) Üye kısmından yapılan Tescil girişlerinde Değişiklik İşlemleriDeğişiklik BaşlatKarar Bilgisi Girişi, Değişiklikler Girildikten Sonra Onay Gönder işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;
a) Sistemde ön kontrol butonu henüz aktif olmadığından, başvurulara sistem üzerinden onay verilememektedir. 02842251014-118-120 numaralı telefonlardan Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz reddedilmiş ise Ret gerekçesi sisteminize düştükten sonra düzeltme işlemini, devam eden başvurularım bölümünden düzelterek başvuruyu yeniden onaya gönderiniz .

Yapmış olduğunuz başvuruların sonuçlarını MERSİS giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

MERSİS e-belge hizmetleri hakkında bilgilendirme

Firmanıza ait tasdikname, iflas ve konkordato, 111 madde belgesi gibi belgeleri e-imzalı olarak MERSİS’ten alabilirsiniz.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından MERSİS‘e kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
1. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusuna girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
2. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
3. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemlerine giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
4. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
5. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
6. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir