Reklam Alanı

Vakıf ve Derneklere Ait Ticari İşletmelerin Kuruluşu

Tescil İçin Gerekli Evraklar

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  3. Oda kayıt beyannamesi
  4. Oda İşletme Konusu (NACE) Formu
  5. TTK md. 40 a göre düzenlenmiş imza beyannamesi (Nüfus cüzdanı kullananlar için Ticaret Sicili Müdürlüklerinde veya Noterlerde düzenlenecektir. Yeni kimlik kartı kullananlar için MERSİS üzerinden yapılan yetki kabul işleminden sonra ayrıca imza beyannamesi düzenlenmesine gerek kalmamaktadır.)
  6. Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge
  7. Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği
  8. Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek / vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının örneği
  9. İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği(2 nüsha)
  10. Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin