EDİRNE SANAYİ VE ARGE YETENEK ENVANTERİ

   Portalın genel amacı; Edirne İlinin sanayi potansiyeli ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kapasitesini tespit ederek, sanayinin gelişmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca;

 

  • Edirne ilinin ve sanayicisinin tanıtımını yapmak,

  • Edirne sanayisi ile ilgili güncel istatistiki bilgileri yayınlamak,

  • Edirne sanayisi ile ilgili son haber ve duyuruları yayınlamak,

  • Edirne’de faaliyet gösteren sanayi işletmeleri ve teknopark firmalarının hakkındaki bilgileri tek çatı altında faklı alternatif arama seçenekleri kullanarak yayınlamak,

  • Edirne sanayicisinin ve teknopark firmalarının rekabet gücünü artırmak,

  • Edirne sanayisinin geleceğe dönük planlama ve stratejisine katkı sağlamak,

  • Edirne İlindeki sanayi kuruluşları ve teknopark firmalarının yapmış olduğu Ar-Ge faaliyetlerinin ortak bir platformda birleştirilerek, sanayi-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesine ve sanayide rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak,

  • Edirne İli sanayi potansiyelinin ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kapasitesinin tespit edilerek, güncel ve doğru bilgilere dayanan, sayısal, görsel ve sorgulanabilir öznitelik bilgilerine sahip Sanayi ve Ar-Ge Yetenek Envanterinin oluşturulması,

  • Toplanan veriler Sanayi ve Ar-Ge Yetenek Envanteri veri tabanına işlenmesi ile birlikte sahadan toplanan konumsal verilerden de yararlanarak Sanayi ve Ar-Ge Yetenek Envanterine ait sayısal, görsel ve sorgulanabilir tematik haritaları hazırlamak ve veri tabanındaki veri türlerine göre analizler yapmak,

  • Dünya’nın her yerinden Edirne sanayicisine ve firmalarına kolayca ulaşılmasını sağlamak   

                                                                        www.edirnesanayi.net

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->