Yeni Kanun Gereğince İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilebilecek

24 Mart 2017 13:53
569
Yeni Kanun Gereğince İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilebilecek

İçişleri Bakanlığının 13/2/2017 tarihli ve 582 sayılı yazısı üzerine,5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine göre İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/9962) ile Bakanlar Kurulu'nca 20/02/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Son 3 takvim yılı itibarıyla,yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir), 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon dolar arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki) , 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç), 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4(dört), 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5( beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek.


Belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek. Bu karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmeyecek.Bu kapsamda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İhracat Kayıtlarında yer alan bilgilere göre 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan 6 adet firma, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firma sayısı 1 adet olmak üzere toplamda 8 firma yetkilisi yeşil pasaport almaya hak kazanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->