Yapılandırma Kanunundan Yeniden Yararlanma İmkanı

10 May. 2017 10:03
558
Yapılandırma Kanunundan Yeniden Yararlanma İmkanı

19/8/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile, vergi mükellefi ve vatandaşın kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırması, devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanları getirilmiştir.

Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Kanuna hükümlerinden yararlanan üyelerimize, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinden ödeme imkanı verilmiş olup yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Bazı mükelleflerin, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir.

Yapılan yeni düzenleme gereğince,

  • Yapılandırması ihlal olan üyelerimiz, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır.
  • Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen üyelerimiz Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlananabileceklerdir.
  • 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.
  • 6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri; 6736 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır. Zira, 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran üyelerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen üyelerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır.

İlk taksitlerini süresinde ödemeyen üyelerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaydeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)'den bilgi alabilirsiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->