Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü

26 May. 2016 09:08
583
Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü

Yapı sektöründe çalışan meslek erbaplarının mesleki niteliklerinin artırılması, iyi uygulamaların geliştirilmesi ve ürün kalitesinin artırılması için eğitilerek bilinçlendirilmesi ve bu sayede "mesleki yeterlilik belgesi " alabilmelerine yardımcı olunması için proje temelli işbirliği yapılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında "Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü " imzalanmıştır.

Bilindiği üzere 16/12/2010 tarihli ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”in Geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01/01/2015 tarihine kadar Müdürlük veya ilgili idareye başvurulması zorunluluğu getirilmiş olup, aynı maddenin üçüncü fıkrasında Müdürlük veya ilgili idare tarafından 01/01/2015 tarihinden sonra EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenemeyeceği ve EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesinin 01/01/2017 tarihine kadar geçerli olduğu, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca ustalık yetki belgeleri istenmeyeceği hüküm altına alınmıştı.

 

Ancak, 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24’üncü maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek 3’üncü madde, 74’üncü maddesi ile de 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na Ek 1’inci madde eklenmiştir.5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 25/05/2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiştir.İlgili meslekler: Ahşap kalıpçı, Alçı levha uygulayıcısı, Alçı sıva uygulayıcısı, Bacacı, Betonarme demircisi, Betoncu, Duvarcı, Isı yalıtımcısı, İnşaat boyacısı, İskele kurulum elemanı, Panel kalıpçı, Seramik karo kaplamacısı, Ses yalıtımcısı, Sıvacı, Su yalıtımcısı, Tünel kalıpçısı ve Yangın yalıtımcısı .

 

Belirtilen protokol çerçevesinde daha önce Geçici Ustalık Belgesi alan veya almayan ustalara yönelik olarak açılacak kurslara katılım kayıt işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Ustalık kursu için alınan kayıtlar Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğüne branşlara göre gruplar halinde gönderilecek olup, kurs düzenleme işleri protokol gereği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülecektir.Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Kursa katılan kişilere “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmektedir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->