Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Farkındalık Toplantısı

05 Şub. 2018 15:24
441
Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Farkındalık Toplantısı

T.C. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul Teftiş Grup Başkanlığı tarafından İlimizde Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Farkındalık Toplantısı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecektir.

Toplantıda, 2018 yılı yapı programlı teftişlerinde dikkat edilecek hususlar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yapı işleri özelindeki uygulamaları, yapı işyerlerinde işin durdurulması konularında bilgilendirme yapılacaktır.

 07 Şubat 2018 tarihinde Saat:10:00’da Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda yapılacak olan toplantıya İlimizde yapı iş kolunda faaliyette bulunan işverenlikleri, işveren temsilcileri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, katılacak olan işyerlerine ait şantiye şefleri ve çalışan temsilcileri, ihale makamı olan kamu kuruluşlarında (belediyeler, il özel idareleri vs.) kontrolörlük görevini üstlenen teknik personeli, yapı denetim firmaları temsilcileri başta olmak üzere tüm üyelerimiz davetlidir.

 İlimiz iş camiasının ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->