Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Verimlilik Proje Ödülleri

07 Ara. 2017 11:36
181

T.C. Edirne Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden Odamıza gelen bir yazıda , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verilmektedir. "Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca; 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başladığı bildirilmektedir.

Buna göre; sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

 

Başvuruları 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

EK 1 Broşür

EK 2 Broşür

EK 3 Broşür

EK 4 Broşür

Yukarı çık.