Veri Sicil Kayıt Sistemi İçin Son Tarih 30 Eylül 2019

07 Ağus. 2019 07:55
293
Veri Sicil Kayıt Sistemi İçin Son Tarih 30 Eylül 2019

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kurumlara bir çok zorunluluk getirildi. Bunlardan en önemlisi Veri Sicil Kayıt Sistemi olan VERBİS'e kayıt olmak. 50 Kişiden fazla çalışanı ve 25 Milyon liradan fazla cirosu bulunan her şirket 30 Eylül 2019'a kadar gerekli ön çalışmaları yaparak VERBİS'e kayıt olmak zorunda.Bu kapsamda kayıt işlemini gerçekleştirmeyen şirketler 20.000 ila 1.000.000 TL arasında ceza ödemek zorunda kalacaklar.

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemektedir. 
Kanun’da belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanun’da ayrı ayrı maddelerde de belirtilmiş olan bu maddelere uyulmaması halinde, kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; Veri Sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu itibarla, tüzel kişiliği haiz şirketlerimiz Veri Sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. Madde hükmü içerisinde yer alan gerçek kişiler ile avukatlar, danışmanlar veya doktorlar olarak değerlendirilmektedir.
Veri Sorumluları’nın KVKK’nın 12. maddesinde yer alan İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Veri Sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca ilkelere uyum sağlama, işleme şartlarına uyum sağlama, aydınlatma yükümlülüğü, silme/yok etme/anonimleştirme, veri sorumluları sicili’ne kaydolma, aktarım yasağı/yurtdışına aktarım yasağı, ilgilinin başvurusuna yanıt verme, teknik ve idari tedbirler alma, denetim yapma yükümlülükleri de mevcuttur.
Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->