Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri Hakkında

21 Ara. 2015 09:25
369
Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri Hakkında

T-TTO sanayicilere; fon kaynaklarından yararlanmak amacıyla proje yazımı, yürütülmesi, üniversite-sanayi işbirliği, Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri ve ihtiyaç duyulan tüm konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Trakya Üniversitesi ve Trakya Teknopark tarafından belirlenen vizyonu doğrultusunda, üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (T-TTO), ileri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversiteyle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak amacıyla tasarlanmıştır. Kurumsal kimliği gereği bürokratik engellere ve ağırlığa takılmadan hızlı karar vermeyi ve uygulamayı, pazardaki değişimlere kolaylıkla adapte olmayı sağlayacak güçlü reflekslere sahip olmayı amaçlamaktadır.

 

T-TTO’nun öngördüğü hedefler;

  • Trakya Bölgesi ve ülke genelinde, üniversite- sanayi işbirliğinin önemi konusunda farkındalık yaratılması, elde edilen çıktıların topluma ulaştırılması, üretilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak başarılı uygulamaların arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,

  • Trakya Bölgesi ve bölgeye sınır teşkil eden yurt içi ve yurt dışı özel sektör kuruluşları ile üniversitede bilgi üreten araştırmacılar arasında etkin işbirlikleri geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliklerinin kurumsallaştırılması, araştırma sonuçlarının toplumsal faydaya dönüştürülmesi,

  • Bölge firmalarının Ar-Ge ve inovasyona yönlendirilmesi, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin arttırılması, Trakya Bölgesini sadece teknoloji ithal eden ve kullanan değil teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirilmesi,

  • Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinde, öğrencilerde, Edirne ve Trakya Bölgesinde Ar-Ge faaliyeti yapan tüm araştırmacılarda nitelikli bir Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) bilinci oluşturulması, farkındalıklarının arttırılması,

  • Bölge ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ileri teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimlere öncülük yapmak için akademik kökenli girişimci sayısının arttırılması, teşvik edici mekanizmalar oluşturulması ve bu yolla bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınma düzeyine katkıda bulunulmasıdır.

Bu hedefler doğrultusunda Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (T-TTO) 5 alt ofis aracılığıyla çalışmalarını yürütmektedir. T-TTO bünyesinde;

1)Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme Ve Eğitim Hizmetleri; Öğrencilerin, akademisyenlerin ve sanayicilerin Üniversite Sanayi İşbirliği algısını ve farkındalığını arttırmak amacıyla sektör odaklı eğitim, seminer ve etkinlikler yapılması,

2)Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler; Proje Destek Ofisi aracılığıyla fon kaynakları hakkında bilgilendirmeler yapılması, proje yazım ve yürütme desteği verilmesi,

3)Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri; Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi aracılığıyla akademik danışmanlık, üniversite test ve laboratuar imkânları kullanımı ve ortak proje geliştirilmesi,

4)Fikri Sınaî Hakların Yönetimi Ve Lisanslama Hizmetleri; Patent Ofisi aracılığıyla patent ve faydalı modelleriniz için danışmanlık,

5)Şirketleşme Ve Girişimcilik Hizmetleri; Girişimcilik Ofisi aracılığıylaşirketleşme ve kurumsallaşma desteği vermektedir.

Özetle T-TTO sanayicilere; fon kaynaklarından yararlanmak amacıyla proje yazımı, yürütülmesi, üniversite-sanayi işbirliği, Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri ve ihtiyaç duyulan tüm konularda danışmanlık etmek üzere kurulmuştur. İhtiyaçlarınızı analiz edip üniversiteye sunan bir köprü görevindedir. Hem üniversiteye hem de sanayiye profesyonel bir anlayış ile destek sağlayıcıdır.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

www.trakyatto.com

 

Yukarı çık.