Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

  • Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
  • Adres:
  • 1. Murat Mahallesi Talatpasa Cad. No: 80 EDİRNE
  • Tel: (+90) 284 225 10 14
  • Faks: (+90) 284 212 98 64
  • E-posta: etso@etso.org.tr

TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Seçimleri hakkında duyuru

29 Eyl. 2014 13:30
3138

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen 6/11/2012 tarih ve 0544/23122 sayılı yazıda; “TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Çalışma Esasları” ve “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve esasları ile “TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından uygulamada karşılaşılan hususlar ve talepler ve başvurular çerçevesinde yeniden hazırlanarak 3 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve TOBB internet sitesinde yayımlandığı bildirilmiştir.

Görev süreleri önümüzdeki aylarda tamamlanacak olan Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler kurulunun yeni çalışma döneminde kurul üyelerinin yeniden oluşumu konusunda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız.

İl Kadın Girişimciler ve İl Genç Girişimciler kurulunda görev alınabilmesi için; Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir. (Genç Girişimciler kuruluna üye olunabilmesi için 18-40 yaş arasında olunması zorunludur.)

Kadın ve Genç girişimciler kurulları yılda en az iki defa Koordinatör Oda veya Borsa Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplanacaktır. Kurul, girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma görevini yürütecek ve yaptığı çalışmaları rapor hâlinde İl İcra Komitesine sunacaktır.

İl İcra Komitesinin görevleri; ildeki girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme, Girişimcilik kültürünün İldeki kadınlar arasında gelişmesine öncülük etme, Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme gibi konular yer almaktadır.

İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurul üyeliği başvuruları, TOBB tarafından belirlenen başvuru formu doldurularak talep edilen evraklar ile birlikte Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. Ekteki başvuru formunu doldurarak, 31 Ekim 2014 Cuma saat 17:00'ye kadar Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na teslim edilmesi gerekmektedir.

Konuyu üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,


EKLER

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başvuru Formu

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başvuru Formu


 

Yukarı çık.