Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

TIR Karnesi İşlemlerinde Zorunlu Ön Beyan

21 Tem. 2017 15:42
210

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'den alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIRİşlemleri) (Seri No:6) kapsamında, 25 Nisan 2017 itibarıyle Türkiye Gümrük bölgesine giriş yapan ve transit geçiş yapacak olan TIR Kernesi kapsamında yapılacak olan taşımalarda giril gümrük idaresine varıştan önce elektronik ortamda ön beyan gönderilmesi zorunluluğu getirileceği bildirilmektedir. İlaveten, beyanın giriş gümrük idaresine varıştansonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacağı vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, söz konusu ön beyan zorunluluğu kapsamında, Bakanlık tarafından hazırlanmakta olan TIRCUS uygulaması ve IRU TIR EOD uygulaması aracılığı ile yapılacak elektronik ön beyanlar ile karşılanacağı bilgisi verilmektedir. Ayrıca https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS internet adresinden ulaşılabilecek olcan TIRCUS uygulaması ile ilgili kullanım kılavuzları aynı adresten temin edilebilecektir. TIRCUS uygulamasının gönüllülük esasına göre 06/04/2014 tarihinden itibaren pilot uygulamasına başlanmış olup bu tarih itibarıyle de ön beyan gönderilmesi mümkün kılınmıştır.

Üyelerimize duyurulur

Yukarı çık.