Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret Bakanlığı'nın Hong Kong Gümrük Deklarasyonuna ilişkin Değişiklik yazısı hk.

01 Ağus. 2018 16:44
18

İlgide kayıtlı yazıda, 16.07.2018 tarihinden itibaren Hong Kong'a gelen ve Hong Kong'dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzer kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 HK Doları aşanlar) yeni bir kanunla yazılı olarak deklare etme zorunluluğunun (Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments Ordinance – Chapter 629) getirildiği belirlenmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu kanun çerçevesinde;

 • Ekte isimleri yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktaları yoluyla yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK'a ulaşan kişilerin , Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Channel) kullanarak Gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorunda olduğu,

 • Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK'dan ayrılmak üzere olan veya HK'ya ulaşan kişilerin Gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorunda olduğu,

 • Deklarasyon Formlarının Gümrük varış Holündeki Kırmızı Kanal'da hazır tutulacağı, aynı zamanda Customs and Excise Departmen (C&ED) web sitesinden de erişim mümkün olacağı,

 • Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan para ve kıymetli evraklara C&ED web sitesinden erişilebileceği,

 • Kanuna uymayanların maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacağı,

 • Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişilerin, geçmişte para aklama ve teröre finans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.00 HK Doları ödemeye mahkum edilebileceği,

 • Kamuya, ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verileceği

ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu düzenlemenin Hong Kong'a yapılacak iş amaçlı seyahatlerde dikkate alınmasını teminen, ilgili üyelerimize duyurulur.

 

Belirlenmiş Kontrol Noktaları ;

 • Lo Wu Control Point

 • Hung Hom Station

 • Man Kam To Boundary Control Point

 • Sha Tau Kok Boundary Control Point

 • Hong Kong-Macau Ferry Terminal

 • China Ferry Terminal

 • Lok Ma Chau Boundary Control Point

 • Hong Kong International Airport

 • Tuen Mun Ferry Terminal

 • Shenzhen Bay Port Hong Kong Port Area

 • Lok Ma Chau Spur Line Control Point

 • Kai Tak Cruise Terminal

 • Ocean Terminal

Yukarı çık.