Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile İlgili Diğer İşler

28 Ara. 2016 10:06
251

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen bir yazıda; "Kanunla getirilen düzenlemeye göre; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faliyette bulunan işletmeler ile Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan işletmelere gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergidi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde inidrim konusu yapılabilmesi için proje alanlarının Bakanlık tarafından belirlenmesi hükme bağlanmıştır" denilmektedir.

Bakanlıkları tarafından alınan kararla;Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer alan firmalar tarafından veya Teknogirişim Sermayesi Desteği ile yürütülen ve NACE Rev.2'ye göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda yer alan Ar-Ge ve yenilik ile tasarım projelerinin tümü için bu düzenlemenin uygulanması hususu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Yukarı çık.