Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında

29 Ara. 2014 18:25
391

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda,Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen; Hedef Pazar olarak belirlenen ülkelerde teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla teknik müşavirlik şirketleri ve bu sektörlerde faaliyet gösteren sektörel kuruluşların yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bazı faaliyetlerine yönelik bir teşvik programını ‘’Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2012/3 Sayılı Tebliğ ’’in daha önce 25.06.2012 kapsamında yürütüldüğü belirtilmiştir.

Yazıda, uygulamada hâsıl olan ihtiyaçlar ve sektör görüşleri dikkate alınarak 2012/3 sayılı Tebliğin yerini almak üzere hazırlanan “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar'ın 28.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı ifade edilmiştir. Bahsi geçen karar ile belirli kalemlerde destek oranlarının arttırıldığı ve yeni destek kalemlerinin ilave edildiği vurgulanmıştır.

Söz konusu kararla birlikte;
- Teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışında üstlendiği her bir proje için sağlanan azami destek tutarı 300.000 ABD dolarından 1 milyon ABD dolarına yükselmiş,
- Yurtdışı ofis desteğinde azami 5 olarak belirlenmiş bulunan desteklenen ofis sayısı 7’ye, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarılmış
- Reklam pazarlama ve tanıtım desteğinde 75.000 ABD doları olan azami destek tutarı 100.000 ABD dolarına yükseltilmiş, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarılmış ayrıca, tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetleri de destek kapsamına alınmıştır.
Ayrıca, Karara yeni desteklerin ilave edildiği belirtilmiştir. Bu destekler;
- Yurtdışında proje üstlenen teknik müşavirlik şirketlerinin yazılım harcamaları için yılda azami 50.000 ABD dolarına kadar,
- Şirketlerin yurtdışı projeleri için gerçekleştirdiği mesleki sorumluluk sigortası harcamaları için yılda azami 50.000 ABD dolarına kadar,
- Uluslararası mesleki yarışmalara katılım harcamaları için organizasyon başına azami 10.000 ABD dolarına kadar destek verilebileceği ifade edilmiştir.
Yazıda devamla, 2014/10 sayılı Kara kapsamında sağlanacak teşviklerin ilgili şirketlerin yurtdışına açılımına ve yeni projeler üstlenmesine önemli katkı sağlayacağına değinilmiştir. Söz konusu Karar ve Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgeye Ekonomi Bakanlığı web sayfasından (www.ydmh.gov.tr)  erişilebileceği belirtilmiştir.

Yukarı çık.