Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hakkında

01 Nis. 2016 13:56
356

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen bir yazıda; Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) paralelinde hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen bir yazıda; Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) paralelinde hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda söz konusu Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu” başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasında "Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı/demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu altyapı işletmecisi bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Faaliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir” hükmüne vurgu yapılmıştır.

 

Ayrıca, bu kapsamda sözkonusu Genel Müdürlükçe hazırlanan “Demiryolu Taşımalarında

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 24.12.2015 tarih ve 86498 sayılı Bakanlık oluruyla onaylandığı,bahsi geçen yönergeye Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesindeki ( www.tmkt.gov.tr ) Mevzuatlar / Yönergeler bölümünden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Yukarı çık.