Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

  • Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
  • Adres:
  • 1. Murat Mahallesi Talatpasa Cad. No: 80 EDİRNE
  • Tel: (+90) 284 225 10 14
  • Faks: (+90) 284 212 98 64
  • E-posta: etso@etso.org.tr

Tasfiye halindeki şirketlerde alacaklar, Ziraat Bankasına yatırılacak

24 Mart 2015 10:56
610
Tasfiye Halindeki Şirketlerde Alacaklar, Ziraat Bankasına Yatırılacak

Tasfiye halinde bulunan şirketlerin, alacaklıları ile ulaşılamayan ortaklarının peşin ödenmesi gereken alacaklarının depo edileceği banka ZİRAAT BANKASI olarak belirlendi.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin 20/03/2015 Tarih ve 29301 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, bilinen alacaklılarıyla, ulaşılamayan ortaklarının peşin ödenmesi gereken veya hakkında uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının depo edileceği banka ve depo edilmesi ile banka hesabına yatırılan tutarın hak sahiplerine ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, tasfiye halinde bulunan şirketlerin alacaklıları, yapılan çağrılara rağmen tasfiye memurlarına herhangi bir bildirimde bulunmazlarsa, peşin ödenmesi gereken veya hakkında herhangi bir uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının tutarı, şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüne en yakın Ziraat Bankası şubesinde açılacak hesaba yatırılacak.
Sayın üyelerimize önemle duyurulur.

Yukarı çık.