SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELİĞİ SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU (2)

21 Haz. 2018 10:05
410
Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri Hakkında Duyuru (2)

Sayın Üyemiz / Levhaya Kayıtlı Sigorta Acenteleri; Bilindiği üzere Edirne İli Sigorta Acenteliği İl Delegeliği seçimleri 05 Temmuz 2018 tarihinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacaktır

Sayın Üyemiz / Levhaya Kayıtlı Sigorta Acenteleri;

Bilindiği üzere Edirne İli Sigorta Acenteliği İl Delegeliği seçimleri 05 Temmuz 2018 tarihinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacaktır.

“Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair  Usûl ve Esaslar” a göre il delegeliği seçimlerinize ilişkin duyurumuz ekinde seçim takvimi ve seçim listeleri ile beraber 13/06/2018 tarihinde Odamız web sitesinde yayınlanmış ve söz konusu duyurunun bir örneği e-posta  olarak tarafınıza gönderilmiştir.

Sigorta Acenteliği İl Delegeliği seçimlerine ilişkin seçim takvimine göre seçim listeleri 13-14 Haziran 2018 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Kesin Seçim listeleri 26-27 Haziran 2018 tarihinde Odamız web sitesinde (www.etso.org.tr) ve Odamız hizmet binası 2. Katında bulunan ilan panosunda ilan edilecektir.

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimlerinde aday olacakların 28-29 Haziran ve 02 Temmuz 2018 tarihlerinde adaylık dilekçelerini Odamıza bizzat iletmeleri gerekmektedir. Gerçek Kişi acente ve Tüzel Kişi acente için ayrı ayrı olarak hazırlanmış dilekçe örnekleri aşağıda bulunmaktadır.

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri için tüzel kişi delege adayının tüzel kişi sigorta acentelerini temsil ve ilzama yetkili olması ayrıca Levha bilgilerinde “müdür, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı” unvanı ile kayıtlı olması gerekmektedir.    

 “Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair  Usûl ve Esaslar” a göre Gerçek Kişi Acenteler Nüfus Cüzdanları ile oy kullanacaklar olup Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret sicili memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir." hükmünü içermektedir.

Tüzel kişilerin kullanacakları yetki belgesi örnekleri bağlı bulunduğunuz Ticaret Sicil Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Bilgilerinize önemle sunarız.

 

EDİRNE TİCARET ve SANAYİ ODASI

 

EKLER

Gerçek Kişi Delege Adayı Dilekçe Örneği

Tüzel Kişi Delege Adayı Dilekçe Örneği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->