Seyahat acentalığı faaliyetleri ile ilgili mevzuatın uygulanması

29 Nis. 2016 09:17
475
Seyahat Acentalığı Faaliyetleri İle İlgili Mevzuatın Uygulanması

Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na intikal eden yazıda,

Turist Rehberleri Birliğinin 22/02/2016 tarih ve 260 sayılı yazısı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün Seyahat Acentacılığı Faaliyetleri ile ilgili olarak yayımladığı 03/04/2015 tarih ve 43057 sayılı 2015/2 nolu Genelgesinin 12.maddesinde “Eğitim kurumları, (okullar, üniversiteler vb.) meslek odaları, dernekler, belediyeler ve kamu kurum kuruluşların 1618 sayılı Kanun ve Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde tanımlanan tur, paket ve transfer kapsamına giren veya münhasır olarak belirlenen faaliyetlerden herhangi birisini yürütmeleri mümkün değildir.” ifadesinin yer aldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Genelgede belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından, mevzuata aykırı olarak rehbersiz ve acentasız turlar düzenlendiği, mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olmayan kişilerden, rehberlik hizmet alındığı veya bazı kamu görevlilerinin mevzuata aykırı olarak yetkisiz olmadan rehberlik yaptıklarının tespit edildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunun 10.maddesinin (a) bendinde “Turlarda veya sadece bir otelde konaklamayı ve konaklayacak otelde ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket tur veya tur başına kırk beş kişiye kadar en az bir rehber bulundurmak, tek araç kapasitesi kırk beş kişiyi aşan araçlarda bir rehber bulundurmak; turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye’nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmi ile ilgili rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi vermemek.” hükmünün yer aldığı belirtilmektedir.

Tarihi ve kültürel zenginliklere sahip İlimizin turizm sektörü gelirlerinin arttırmanın bir yolununda İlimizi doğru tanıtımdan geçtiğine inanıyoruz. Edirne'nin güzelliklerinin gelen turistlere doğru aktarılması ve gelen turist sayımızın arttırılması profesyonel kokartlı rehberlerimiz sayesinde olacaktır. Bu noktadan hareketle konuyla ilgili üyelerimizin, seyahat acentalarımızın faaliyetleri ile ilgili gerekli yükümlülükleri yerine getirme hususunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->