Sektör Tümleşik Eğitim Uygulaması Hk.

02 Ocak 2019 14:15
240

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi'nden Odamıza gelen bir yazıda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılı itibariyle tüm bölümlerde Sektör Tümleşik Eğitim Uygulamasına başladığı bildirilmiştir. Mühendislik eğitiminde bu yeni model ile mühendis adayı olan öğrencilerin öğrenim süreçleri içerisinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları kurum/kuruluşlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamayı amaçlanmakta olduğu belirtilmiştir.

Sektör Tümleşik Eğitim kuruluşlarının Sektör Tümleşik Eğitim Programı Uygulaması kapsamındaki yükümlülüğü;

*Sektör Tümleşik Eğitimi öğrencisinin işe devamlılığını (%80 devam zorunluluğu) takip etmek,

*Dönem sonunda başarı durumunu değerlendirmek üzere bir sorumlu belirlemek ve ilgili alandaki bilgi,birikim ve tecrübelerinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, sektör tümleşik eğitimi mühendis adaylarını 5510 sayılı Kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar.Bu konuda sektörüdeki kuruluşların bir yükümlülüğü yoktur.Sektör Tümleşik Eğitim kapsamındaki öğrencilere program süresince ücret ödenip ödenmeyeceği, ilgili mevzuat çerçevesinde anlaşma yapılan kuruluışunun insiyatifindedir.

Ayrıca İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde Sektör Tümleşik Eğitim uygulaması İŞKUR'un İŞBAŞI eğitim modeli ile entegre edilmiştir. Bu kapsamda İşbaşı eğitim programının şartlarını sağlayan iş yerleri ve öğrenciler için bu programdan faydalanma imkanı ortaya çıkmaktadır.

Öğrencilerin Sektör Tümleşik Eğitime başlayabilmesi için, 4. sınıf öğrencisi statüsü kazanması gerekir.STE süresi haftada üç iş günü olmak üzere (3işgünü x 14 hafta x 1 yarıyıl) bir dönemde 42 iş günüdür.

Söz konusu uygulamanın sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi amacı ile http://cmf.nku.edu.tr adresinde bulunan "Sektör Tümleşik Eğitim Öğrenci Talebi" sayfasından Talep Girişi yapılabilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->