Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Personel Alımlarınızı İŞKUR Üzerinden Yapılması Durumunda SGK Prim Desteği Uygulaması Hakkında Önemli Duyuru

10 Ekim 2016 16:06
481

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gelen bir yazıda; İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamak misyonuyla hareket eden Edirne Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nün İlimizde faaliyet gösteren İşverenlerimizle işbirliği içinde yapacağı çalışmalar İşverenlerimize avantajlar sağlayacağı gibi İlimizin istihdamını artırmaya dönük de katkılar yaratacağı bildirilmiştir.

İşverenlerimizce açık iş taleplerinin İŞKUR üzerinden kayıt altına alınması ve işe alınacak personellerin SGK girişleri yapılırken İŞKUR İl Müdürlüğüne bildirilmesi hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanılabilmesi için önem arz etmektedir.

  • İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. Maddesinde;

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak kaydıyla Kurumumuz tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında işe alınması şartıyla;

  • İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay,

  • Diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.


30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda;

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde)

  • İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki: ( 4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) (Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki ve Teknik Eğitimi Tamamlayanlar ve Mesleki Eğitim Kurslarını Bitirenler (İŞKUR kursları v.b.)

31.12.2020 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz ödüyoruz. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla;

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay,
Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay,
Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay,

29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay,
Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay,
- Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay,
- 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay
SGK işveren primini biz ödüyoruz!

Bu teşviklerden yararlanabilmek için;
İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması,
İşe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir
.

Başvuru Yeri ve Zamanı:
Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze istenildiği zaman başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.

İletişim Bilgileri:

Tel: 0 284 225 38 61

Mail:edirne@iskur.gov.tr

Üyelerimize duyurulur.

 

Yukarı çık.