Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

OMÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı

07 Ekim 2015 16:02
413
Omü 2. Ar-Ge Proje Pazarı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı’ndan alınan Odamıza gelen yazı ile; Türkiye’deki proje fikirleri ile ilgili olarak, bölgede bilgi ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge Projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölgedeki akademisyenleri bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğine farkındalığı artırmak, akademisyenlerde proje kültürünü oluşturmak ve ülkemizde bireysel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla; Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 5 Kasım 2015 tarihinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde “OMÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı” düzenleneceği bildirilmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı’ndan alınan Odamıza gelen yazı ile; Türkiye’deki proje fikirleri ile ilgili olarak, bölgede bilgi ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge Projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölgedeki akademisyenleri bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğine farkındalığı artırmak, akademisyenlerde proje kültürünü oluşturmak ve ülkemizde bireysel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla; Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 5 Kasım 2015 tarihinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde “OMÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı” düzenleneceği bildirilmiştir.

 

Sağlık ekipmanları sektöründe yapılacak olan inovasyon ve tasarım yarışmasında akademisyen, sanayici ve öğrencinin bir araya gelmesinin sağlanacağı belirtilmiştir. Akademik ve bilimsel araştırma faaliyeti yürüten üniversite, araştırma merkezi, firmalar, sanayiciler ve bu işle ilgilenen herkesin projelerinin sanayiye kazandırılması hedefi ile düzenlenen etkinlikte, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, başvurulan bütün Ar-Ge Projeleri, kategori ayrımı yapmak olmaksızın alanında uzman hakemler tarafından değerlendirileceği bildirilmiştir.

Proje Pazarına başvuruların 21 Ağustos 2015 tarihinde başlayıp, 12 Ekim 2015 tarihi mesai bitimi saat 17.00’a kadar projepazari.omu.edu.tr adresinden yapılabileceği, bu tarihten sonra yapılan başvuruların kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

Başvurusunu tamamlayan projelerinin ön elemeye tabi tutulacağı, ön elemeyi geçen tüm projelerinin yarışmaya katılabilmeleri için 5 Kasım 2015 tarihinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olan Proje Pazarına posterleri, düzenekleri, portatif ürünler vs. ile katılmaları ve projelerini sunmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Şehir dışından katılacak her proje adına bir kişinin yol, konaklama giderlerinin taraflarınca karşılanacağı belirtilerek, dereceye giren ilk üç projenin (birinciye 8.000.-TL, ikinciye 4.000.-TL, üçüncüye 2.000.-TL) ödüllendirileceği bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.