Oda Üyelik Aidatlarına 7020 sayılı Kanun Kapsamında Faiz Affı ve Yapılandırma Fırsatı

29 Haz. 2017 14:40
608
Oda Üyelik Aidatlarına 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Faiz Affı Ve Yapılandırma Fırsatı

18/05/2017 tarih ve 7020 nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

18/05/2017 tarih ve 7020 nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

7020 sayılı kanunun 4. Maddesinin 7. Fıkrasında Odamız üyelerinin Oda ve Borsalara olan aidatları yer almaktadır. Bu çerçevede;

1.Anılan madde 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil)önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara iş bu kanun kapsamında yapılandırma hükümlerden  yararlanma imkanı tanınmamaktadır. Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 1/7/2016 ve 31/03/2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu Kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanabilirler.

2- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 27.05.2017 tarihinden önceki borç asıllarını peşin ödemek isteyen üyelerimizin, en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamız vezne bölümüne yazılı müracaat ederek başvuru yapmaları ve en geç 31 Ağustos 2017 tarihine kadar da aidat borçlarının anaparalarını tamamen ödemeleri durumunda ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı affedilecektir.

3- Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaat etmeleri şarttır. Yapılan başvuru üzerine üyenin asıl aidat borçları azami altı takside kadar bölünebilecektir. Aidat borçlarının asıllarını taksitle ödemek isteyen Üyelerimiz,  aidat borç asıllarının 1.taksitini 31.08.2017 tarihine kadar , kalan tutarın ise (her ayın sonuna kadar) aylık altı (6) eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan gecikme faizi alınmayacak olup iptal edilecektir,

4- Taksitlendirmenin herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline getirilecektir. Üyeden o ana kadar yapılan tahsilatlar toplam borçtan düşülerek, kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

5-Oda ve borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Nevzat Taşkın

Genel Sekreter 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->