Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme

05 Ekim 2016 11:36
421

T.C. Mesleki Yeterlili Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı'ndan Odamıza gelen bir yazıda; 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun EK 1 inci maddesi kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olması gerekliliği hükme bağlanmıştır. Bahse konu Kanun gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından itibaren on iki ay sonra tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacakların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması önem arz ettiği belirtilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilkj tebliğ ile 40 meslekte ve 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile toplamda 48 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerden 17'si inşaat sektöründeki mesleklerden (Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Betonarma Demircisi, Betoncu, Duvarcı, Endüstriyel Boru Montajcısı, Isı Yalıtımcısı, İnşaat Boyacısı, İskele Kurulum Elemanı, Panel Kalıpçı, Seramik Karo Kaplamacısı, Ses Yalıtımcısı, Sıvacı, Su Yalıtımcısı, Tünel Kalıpçı, Yangın Yalıtımcısı) olup, bu mesleklerde belge zorunluluğu 25/05/2015 tarihinde yayımlanan ilk tebliğ ile yürürlüğe konulmuştur.

 

Bu çerçevede 26/05/2016 tarihinden itibaren Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülüklere uymayanlara 3 üncü fıkrasındaki müeyyideler uygulanabilecektir. Belge zorunluluğuna ilişkin detaylı bilgiye www.myk.gov.tr/belgezorunlulugu internet sayfasından ulaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılacak sınavlardan başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Ayrıca 6111 sayılı Kanun kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olan kişilerin istihdami halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca çeşitli sigorta teşvikleri uygulanmaktadır.

 

İnşaat sektöründe hizmet veren işverenlerimizin cezai müeyyideler ile karşılaşmaması ve teşvik imkanlarından yararlanması için çalışanlarını belgelendirmeleri konusunda hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.