Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

01 Nis. 2016 09:17
231

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır ‘a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kaydolma zorunluluğuna dair bir uygulama başlatacağı bildirilmiştir .

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır ‘a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kaydolma zorunluluğuna dair bir uygulama başlatacağı bildirilmiştir .

Bu konuda Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca alınan 16.01.2016 tarihli ve 2016/43 sayılı son bir karar çerçevesinde mevcut durum hakkında güncel bilgiler gönderilmiştir.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkında son olarak 16.01.2016 tarihli 2016/43 sayılı kararını yayımladığı,bu karar çerçevesinde söz konusu uygulamanın 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe gireceğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.Ayrıca,uygulama kapsamına giren ürünlere ait GTİP listelerinin de söz konusu Karar’ın ekinde yer aldığı vurgulanmıştır.

Ayrıca,Ekonomi Bakanlığı’nın söz konusu uygulamayı yakından takip ettiği,karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesini teminen çalışmaların sürdürüldüğü, ihracatçılarımızın da yaşadıkları sorunları Bakanlığa iletmelerinin uygulamanın izlenmesi ve bilgi paylaşımının eksiksiz olması açısından önemli olduğu belirtilmiştir.Diğer taraftan,konunun bir tür pazara giriş engeli olması nedeni ile ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunları,Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubuna ait olan pge@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletmelerini uygun olacağı ifade edilmiştir.

Uygulama hakkında Bakanlığın http://goo.gl/TcOKZQ adresinden veya TOBB Dış Ticaret Müdürlüğü’nün nhttp://tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/Anasasayfa.php adresinden temin edilebilir.

Üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.