Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış

05 Ocak 2017 12:20
372

T.C. Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğü'nden Odamıza gelen bir yazıda Mamul Madde İhracatı Karşılığı satışlara aşağıdaki esaslar doğrultusunda devam edileceği bildirilmiştir.

1-)Stoklarımızda bulunan 2016 yılı mahsulü Edirne (2.900 Ton) Tekirdağ (4.576 Ton) Akşehir(1.700 Ton) Batman (17.000 Ton) ve Kırklareli (9.835 Ton) Şube Müdürlüklerinde bulunan toplam 36.011 Ton yerli ekmeklik buğdaylar ile 2015 yılı ve öncesi mahsulü ekmeklik buğdaylar tüm yerli makarnalık buğday stokları (Gaziantep Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan makarnalık buğdaylar hariç) ve yaklaşık 1.800 Ton mısır stokları satışa açılmıştır. Satışa açılan; Edirne Şube Müdürlüğümüze bağlı Lalapaşa İşyerinin 7211001 nolu MAYDÜ deposunda stoklu 2016 yılı mahsulü 1273 kodlu 2.900 Ton ekmeklik buğday satışı için 06.01.2017 tarihine kadar talep toplanacak olup, talep sahipleri arasında hakkediş miktarı dikkate alınarak paylaştırılacaktır.

a-)Ekmeklik buğdaylar (1261 - 1671 kodları arasındaki ürünleri yerli ekmeklik buğdaylar)

-Üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanarak Mamul madde ihracatı yapanlara,

-Üretimlerinde ekmeklik buğday kullanarak bulgur ihracatı yapanlar ile Afrika ülkelerine ekmeklik buğday kullanarak makarna ihracatı yapanlara satılacak olup,

-Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar (1661-1671 kodlu ürünler) ise sadece Bisküvi fabrikaları, yem fabrikaları ile yumurta ve beyaz et sektörüne yönelik olarak satışa verilecektir.b-)Makarnalık buğdaylar; üretimlerinde mısır kullanan tüm Mamul Madde ihracatçılarına yönelik satışa verilecektir.2-) Satışa açılan ekmeklil ve makarnalık buğday stokları ile mısır stokları 02.01.2017 tarihli talimatımızla iç satışa da açılmış olup, satış önceliği iç satış talebinde bulunanalara verilecektir.3-) Buğday satışlarında 03-30 Ocak 2017 tarihleri arasında Mısır satışlarında ise 03-30 Ocak 2017 ile 01-28 Şubat 2017 tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak satış fiyatlar EK 1'de gönderildiği şekilde uygulanacaktır.4-) Daha önce Şube Müdürlüklerimize gelen ve sözleşmesi imzalanmamış veya eksik imzalanmış olan firma hakkedişlerinden belge ithalat süresi henüz dolmamış olmak kaydıyla talep edilmesi durumunda EK1'de yer alan satış fiyatları uygulanmak suretiyle buğday için 30.01.2017 tarihinde, Mısır için 28.02.2017 tarihine kadar sözleşme imzalanabilecektir.5-)Bu kapsamda satış açılan Şube Müdürlüklerine yoğun talep gelebilecek işyerleri stoklarının dağıtımı, talep sahipleri arasında hakediş miktarı dikkate alınarak paylaştırılacaktır.Yoğun talep olmayan işyerleri stoklarına ilişkin sözleşmeler bekletilmeksizin imzalanacaktır.6-)Kapalı depolardan yapılan satışlarda satış fiyatlarına (MAYDÜ, noda ve tahıl Torbalama Ünitesi hariç) ayrıca maniplasyon ücreti ilave edilecektir.Açık yığınlardan (MAYDÜ, noda ve tahıl Torbalama Ünitesi dahil) maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.7-)Mamul Madde İhracatı karşılığı nyapılan buğday ve mısır satışları konusunda hinterlandınızda bulunan ilgililere gerekli duyurular yapılacaktır.Diğer hususlarda cari talimatlarımız doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Yukarı çık.