Kuruluş Aşamasındaki Şirket ve Kooperatiflerin Defter Tasdikleri Ticaret Sicilinde

16 Mart 2018 16:57
522
Kuruluş Aşamasındaki Şirket Ve Kooperatiflerin Defter Tasdikleri Ticaret Sicilinde

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7099 Sayılı Kanun 10 Mart 2018 Tarihli Ve 30356 Sayılı Resmî Gazete Yayınlanmıştır

Kanunun 2. Maddesi- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223. maddesinin üçüncü fıkrası “defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.” şeklinde değiştirilmiş olup, 15.03.2018 tarihinden itibaren yeni kurulacak anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin defterleri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tasdik edilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda kanunun başladığı gün olan 15.03.2018 tarihinde kurulan bir şirketin kuruluş işlemlerinin yanı sıra, ilk defter tasdik işlemleri de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde gerçekleştirilmiştir.

İşlemlerin gerçekleşmesi esnasında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Ticaret Sicil Müdürü İsmail Eser ile birlikte işlemleri takip etti.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->