KOSGEB’ten KOBİ’lere markalaşmaya geçiş ve kurumsallaşmanın geliştirilmesi için proje teklif çağrısı

12 Kas. 2015 09:05
506
Kosgeb’Ten Kobi’Lere Markalaşmaya Geçiş Ve Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi İçin Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB Edirne Müdürü Bedri Dögel Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyareti esnasında ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ile görüşen Döngel, KOSGEB'in KOBİ'lere markalaşmaya geçiş ve kuyrumsallaşmanın geliştirilmesi için proje teklif çağrısında bulunduğunu söyledi.

Döngel, Zıpkınkurt'a konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak,günümüz koşullarında yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmelerin KOBİ’lerin klasik rekabet araçlarıyla rekabet edebilmelerini zorlaştırdığını söyleyerek, İşletmelerin rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırabilmeleri için teknolojiyi, yenilikçiliği, kurumsallaşmayı, marka yaratmayı gündemlerine almalarına sebep olduğunu ve bu alanlarda daha fazla yatırım yapmaya yönelmeleri gerektiğini belirtti.

KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmeleri büyük önem arz ettiğini belirten Döngel: “ İşletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu gerçeğinden hareketle KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı başlatmış olup bu kapsamda yaklaşık 55 Milyon TL’lik bir bütçe ile KOBİ’lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma konularında hazırlayacakları projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır” dedi.

Açılan KOBİ Proje Destek Programı proje teklif çağrısı kapsamında işletmelerin hazırlayacağı projelerin süresi en az 6 ay en fazla 24 ay, KOSGEB’in proje destek üst sınırı 150.000-TL ve destek oranı ise 1. ve 2. Bölgelerde %50, 3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde %60 olacağını ifade ederek:” Proje Başvuru Formu’nun işletmeler tarafından www.kosgeb.gov.trüzerinden doldurulması gerekmektedir.En son başvuru tarihi 30 Kasım 2015 saat 23:59’dur.Bu tarihten sonra sistem başvurulara kapatılacaktır” dedi.

Proje teklif çağrısına KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları esas olduğunuda belirten Döngel, çağrı kapsamında Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren işletmelerin yanı sıra gerçek usulde gelir vergisine tabi, bilanço esasına göre defter tutan şahıs işletmelerinin de başvuru yapabileceğini ve 2012-2013-2014 yıllarında faaliyette olmayan, yeni kurulan, yalnızca 2013-2014 yılı verileri ve/veya 2014 yılı verisi olan işletmelerin de proje başvurusu yapması gerektiğini vurguladı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin bu destek programından faydalanmalarının yararlı olacağının altını çizerek, KOSGEB tarafından yeni açılan KOBİ Proje Destek Programı ve gelecekte açılacak destek programlarına KOBİ’lerin başvurabilmesi için KOSGEB veri tabanında kayıtlı olması ve veri tabanında kayıtlı bulunanların ise her yıl KOBİ beyannamelerini güncellemeleri gerektiğinin önemini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->