KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı

15 Eyl. 2017 14:27
560
Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı “Üretim Ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Ve Kobi’Lerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı

İmalat Sanayiinde Hedeflenen Yapısal Dönüşümün Aktörü Olacak Kobi’lerin Desteklenmesi İçin “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.

Proje çağrısının hedef kitlesi,imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

İşletmelerin; dördüncü sanayi devrimine hazırlık: üretimde nesnelerin interneti uygulamaları,orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması,katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş,ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım,mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme,bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi,enerji verimliliğinin arttırılması,yeşil üretime geçiş konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup,proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 tl olduğu belirtilmiştir.

Proje Teklif Çağrıları ve başvuru koşulları KOSGEB'in www.kosgeb.gov.tr internet sayfasında ilan edilmektedir. Sistemin 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacağı ve son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı açıklanmıştır.

Her türlü proje yazımı konusunda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortağı bulunduğumuz ABİGEM tarafından projelerinizin başvuru ile ilgili Odamıza başvurmanız halinde destek verilecektir.

Konu ile ilgili Edirne Ticaret ve Sanayi Odası AB&Dış İlişkiler Bölümü (0284 225 1014 – 121/131) telefon numarasından detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->