KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

18 May. 2018 15:50
534
Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin Ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” Proje Teklif Çağrısı

“2018/01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” KOSGEB ve paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda, illerin rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri listesi belirlendi.

Bu durum Edirne ili için aşağıdaki şekilde belirlendi;
1. Sektör 10 ile başlayan Nace kodunda bulunan; Gıda ürünlerinin imalatı işletmeleri
2. Sektör 25 ile başlayan Nace kodunda bulunan; Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı
3. Sektör 23 ile başlayan Nace kodunda bulunan; Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
4. Sektör 28 ile başlayan Nace kodunda bulunan; Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
5. Sektör 14 ile başlayan Nace kodunda bulunan; Giyim eşyalarının imalatı
Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı listeye eklendi.
Proje Teklif Çağrısına;
Edirne İlinde yukarıda sayılan sektör KOBİ’leri, tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3), tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri, başvurabilecektir.
Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.
Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.
Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.
İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir. Destek oranı tüm bölgeler için %60 olup, proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

1) Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine - teçhizat edinimi ve devreye alma
2) Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
3) Ölçüm- analiz altyapısını iyileştirme
4) Pazarlama etkinliğini geliştirme
5) İhracat kapasitesini arttırma
6) (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme
Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL olmak üzere toplam 700 Milyon TL’dir. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir. İlgili programdan faydalanmak isteyen İlimiz Kobileri, detaylı bilgiyi Odamız AB&Dış İlişkiler Bölümü(02842251014-131) veya Edirne KOSGEB Hizmet Merkez Müdürlüğü’nden(0284 212 40 10) temin edebilecektir. 

Üyelerimize duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->