Kamuoyunun Bilgilerine Sunulur

08 Mart 2017 15:06
731
Kamuoyunun Bilgilerine Sunulur

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve TOBB ile Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

ETSO bölgemizin lider ve bağımsız bir sivil toplum örgütü olup, tüm taraflara, kesimlere ve siyasi tüm oluşumlara karşı eşit mesafede duruşunu muhafaza etmektedir.

 

Binamızda bulunan toplantı salonlarımız, yazılı dilekçe ile yapılan başvuruları takiben, Yönetim Kurulu onayı ile belli bir ücret karşılığında tahsis edilmektedir. Hali hazırda gündeme gelen ve son anda salon iptali yapıldığına dair asılsız iddialara istinaden, ilgili taraflarca Odamıza  herhangi bir yazılı dilekçe ile başvuru yapılmamış olup, dolayısıyla onaylanmış bir tahsisin iptali söz konusu değildir.

 

Ayrıca ETSO Yönetim Kurulu olarak, ülke siyasetini ilgilendiren önemli durumlar öncesinde (seçim, referandum vb), Odamız binasının hiçbir siyasi toplantıya ve eğilime dahil olmaması açısından, siyasi partilere salon tahsis etmeme hususunda hassasiyet gösterdiğini de tüm tarafların bilgilerine sunarız.

 

Gündemdeki bahse konu olan ve taraflı bir şekilde yapılan yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi konusu tüm kamuoyunun hassasiyetine sunulur.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->