Kaçak Seyahat Acentalığı Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme

17 Şub. 2017 10:23
609
Kaçak Seyahat Acentalığı Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda kimlerin seyahat acentacılığı yapabileceği açıklanmıştır. Söz konusu Kanunun "İşletme Belgeleri" başlıklı 4. maddesi “Türkiye'de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan İşletme belgesi almak zorunludur. Seyahat acentaları, işletme belgesi almak sureti ile seyahat acentacılığı faaliyeti yapabilirler.” hükümlerini içermektedir.

Yine 1618 sayılı Kanunda;

29. maddede “Geçici işletme veya işletme belgesiz olarak faaliyette bulunan seyahat acentaları bulundukları yerlerin en büyük mülki amirleri tarafından derhal faaliyetten men edilir” diye belirtilmektedir.

30. madde ise  “Bakanlıktan belge almaksızın bu Kanun uyarınca seyahat acentalarının yapabileceği faaliyetlerde bulunanlar hakkında, 29 uncu maddede belirtilen idari soruşturmadan ayrı olarak, Mülki İdare Amiri tarafından İki Bin Türk Lirasından Beş Bin Türk Lirasına kadar idari para cezasına hüküm olunur” ifadesini içermektedir.

 

Yapılan şikayetlerin bazıları, özel ve kamu kurum/kuruluşlarının da 1618 Sayılı Kanun hükümlerini yerine getirmeden kaçak olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulundukları, böylece ülke turizmini olumsuz etkiledikleri yönündedir.

 

Seyahat acentalarının yanı sıra kaçak faaliyette bulunan taşımacı firma, dernek, okul vb. kurum ve kuruluşların tur, gezi ve her türlü turistik faaliyetini denetleme görevi Bakanlık adına İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir.

 

Bu nedenle gerçekleştirilen denetimler sırasında; başta okullar olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen gezi ve turlarda; geziyi düzenleyenlerin veya geziye/tura katılanların kanuni düzenlemeler ve müeyyideler karşısında zor duruma düşmemeleri ve mağdur olmamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1- Tur ve gezi düzenleyen belgeli seyahat acentelerinin tur dosyasında/turda aşağıdaki evrakları bulundurması gerekmektedir.

 

a)      Türsab ıslak mührüne haiz veya noter tasdikli seyahat acentası belgesi ve seyahat acentasının yetki belgesini taşıyan temsilci

b)      Türsab otobüs plakası ve 2017 pulu

c)      Yolcu isim listesi

d)      Yolcular adına yapılmış Türsab tur güvence paketi sigortası (Paket Turlarda)

e)      Acentinin taşımacı firma ile; tur gününü, alıancak hizmetleri ve sorumluluklarını belirten. 8 yaşından büyük olmayan. “Yurtiçinde D2 ve B2, yurtdışında B2 belgerine sahip araçlar için yapılmış olan kira anlaşması”

f)        Yurtiçi turlarda; kokartlı rehber gidilecek noktadan katılacak işe kokardının fotokopisi üzerine o turu yapacağına dair ad soyadı ve cep tel. No yazılmış imzalı beyanı.

g)      Tur programı ve anlaşması (Okul, kurum ve kuruluşlarla turun içeriğini, verilecek ve verilmeyecek hizmetleri. Türsab seyahat güvence paketinin ve rehberlik hizmetlerinin verileceğini belirten seyahat acentası ile yapılmış anlaşma ve fatura

           

2- Tur ve gezi düzenleme yetkisi olmayan, tur sırasında profesyonel kokartlı rehber bulundurmayan, taşıma aracının taşıma yetki belgesi ile kanun gereği yanlarında bulundurmak zorunda oldukları belgeleri bulundurmayanlar ile gerek uyulması zorunlu sigorta, teminat ve güvenceler, gerekse TURSAB tahkim kurulu denetimine karşı sorumlu olmayan kişi ve kuruluşlarca yapılacak kaçak faaliyetlerden dolayı ilgili kişi ya da kuruluş hakkında seyahat acentacılığı faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler gereği işlem yapılacaktır

3- Yurt dışı gezilerinde kapalı gurup olarak çıkış yapan otobüs firmalarında gümrüklerde Ulaştırma Bakanlığının taşımacı firmalarda aradığı belgeler ile birlikte yukarıda 1.maddede yer alan a), b), c) ve d) fıkralarında belirtilen ve seyahat acentalarında aranması gerekli evrakların da kontrol edilmesi gerekmektedir.

 Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; düzenlenecek gezi ve turlara ilişkin yapılacak denetim faaliyetleri esnasında gezi grubunun veya geziyi düzenleyenlerin zor duruma düşmemeleri, kanuni müeyyideler ile karşı karşıya kalmamaları için Seyahat Acentası statüsünde olmayan sahış, kurum/kuruluş ve taşımacı şirketlerin gezi/tur düzenlememeleri., kokartlı rehber olmayan kişilerden rehberlik hizmeti almamaları veya kokartlı rehber olmayan kişilerin rehberlik hizmeti vermemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde; kaçak seyahat acente faaliyeti yapanlar ve yaptıranlar hakkında 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun 29. ve 30. maddeleri uyarınca gerekli yasal işlemler yapılacaktır

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->