Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Irak Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması Hakkında Duyuru

20 Mart 2017 13:32
396

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen bir yazıda;Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulaması kapsamında denetleme yapan şirketlerin sözleşmelerinin yenilenmediği vurgulanarak Türkiye'den Kuzey Irak'a gerçekleştirilen ihracatta SÖİ'nin yürürlükten kaldırıldığı, ancak Merkezi Irak'a yönelik SÖİ uygulamasının devam ettiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasını, Merkezi Irak Yönetimi 1/7/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) bundan 10 ay sonra 12/5/2012 tarihinde başlatmıştır. Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu belirlenen gözetim şirketleri tarafından denetlenmektedir. SÖİ, Merkez Irak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafından yapılmaktaydı.

 

Bununla birlikte, IKBY'ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştirilen kuruluşların sözleşmelerinin 19/02/2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşların sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten kaldırıldığı öğrenilmiştir. IKBY'ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimler yeni uygulama kapsamında Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA9 personeli tarafından yapılacaktır.

 

Diğer taraftan, Merkezi Irak'a ihraç edilen ürünlere yönelik SÖİ uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından verilen SÖİ Uygunluk Belgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler 04/05/2017 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra ise yeni açılacak ihale kapsamında yetkilendirilecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesi muhtemeldir.

 

IKBY tarafından uygulamada yapılan değişiklik gereği, teslim yeri Merkezi Irak olan -Merkezi Irak'a ihraç edilecek olan- mallar için SÖİ Uygunluk Belgeleri Habur Sınır Kapısı'nda değil, IKBY-Merkezi Irak arasında kurulan iç gümrük kontrol noktalarında aranacaktır.

 

Konuya ilişkin temin edilecek detaylı bilgiler ihracatçılarımızla bilahare paylaşılacaktır.

Yukarı çık.