Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Ülkeye Giriş ve Çıkış İşlemlerinde Görevli Personelin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme

28 Ara. 2017 00:00
449
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Ülkeye Giriş Ve Çıkış İşlemlerinde Görevli Personelin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Bilgilendirme

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda 25.11.2017 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Ülkeye Giriş ve Çıkış İşlemlerinde Görevli Personelin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında" Protokol kapsamında ülkemize giriş yapan zirai kontrole tabi eşya taşıyan araçlar ile veteriner kontrolüne tabi eşya taşıyan araçların işlem süreçleri ile sahada oluşturdukları yoğunluğun asgariye indirilmesi ile trafik akışının hızlandırılması yönünde görüşmeler yapıldığı belirtilmektedir.

Anılan protokol uyarınca Kapıkule Gümrük Kapısında zirai kontrol ve veteriner kontrolüne tabi eşya taşıyan araçların kontrollerini yapmak üzere İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ve Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünce 7/24 esasına göre inspektör ve veteriner görevlendirmesi yapılmıştır. Ancak kontrole tabi olan söz konusu ürünler için Bitki Karantinası Yönetmeliği ve Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ve 2017/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca yetkili kişiler tarafından sistem üzerinden 12 saat öncesinden müracaat gerektiği ve bu nedenle sahadaki araç için önceden bildirim yapılmamışsa inspektör ve veterinerin bu kontrolleri yapamayacağı bildirilmiştir.

 İlimiz iş camiasının ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->