ETSO Üyelerini ve Yatırımcılarını Bilgilendirmek Üzere Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek

29 Ağus. 2019 07:38
251
Etso Üyelerini Ve Yatırımcılarını Bilgilendirmek Üzere Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2019/30) 02/08/2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Hibe desteği kapsamında;bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,soğuk hava deposu,çelik silo,hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, değerlendirilecektir.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde ise 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Bu kapsamda 13. etapta başvuru kabul edilecek başvuru konular vehibeye esas proje toplam tutarları ve destekleme oranları hakkında detaylı bilgilerin ele alınacağı bilgilendirme toplantısı, 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 10:00'da Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşecektir.

Üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->