ETSO'nun komşu ülkeler ile yaptığı çalışmalar ve girişimler meyvelerini vermeye başladı

02 May. 2016 10:09
435
Etso'nun Komşu Ülkeler İle Yaptığı Çalışmalar Ve Girişimler Meyvelerini Vermeye Başladı

Balkan ülkeleriyle olan ticari payımızı arttırmak ve üyelerimizin yurt dışı yatırımlarını kolaylaştırmak için Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak kapsamlı çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın Bulgaristan’daki Ticaret ve Sanayi Odaları, Valilikler ve Belediye Başkanlıkları ile uzun yıllardır süregelen sosyal ve kültürel ilişkilerimiz son dönemde ticari anlamda yeni bir sürece girdi. İşadamlarımızın da komşu ülkemiz Bulgaristan ile ticaretine ivme kazandırması bu süreçte önemli bir faktördür. Bölgemizde faaliyet gösteren işadamları Bulgaristan ile iş yapmakla kalmayıp yeni yatırımlar arayışına girmiştir.

Bulgaristan’ın AB üyesi olması; malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşım hakkı olması ve Bulgaristan’ın, Türk şirketlerinin ürünlerinin AB pazarlarına girişinde «köprü» veya «giriş kapısı» rolü oynaması gibi faktörler bu arayıştaki en önemli etkenlerdir.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre sadece 2013 yılında Türkiye Bulgaristan’a yaklaşık 29 milyon Euro yatırım yapmıştır. Diğer taraftan, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı Türk sermayeli Bulgar firma sayısı 1000 civarındadır, Türk şirketlerinin kayıtlı temsilcilik sayısı ise yaklaşık 350’dir. Gerek birebir görüşmelerimizde gerekse katıldığımız toplantılarda gözlemlediğimiz kadarıyla Bulgaristan’da yatırım yapmak isteyen firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Bu sebeple Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak işadamlarımızın yeni yapacakları yatırımlarda da bilgilendirme ve yol gösterme yoluyla hizmetlerimizi geliştirerek üyelerimize destek olmayı hedefliyoruz. Bulgaristan’da yatırım yapmak isteyen ya da hâlihazırda yatırımı bulunan üyelerimiz vergilendirme sistemi, muhasebe kanunu, iş kurma mevzuatı ve yararlanabilecekleri teşvikler gibi konularla ilgili Odamız AB&Dış İlişkiler Şubesi (0284 225 1014 – 130/131) ile irtibata geçerek bilgi alabilirler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->