Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

DTÖ KAMU ALIMLARI ANLAŞMASI

14 Ocak 2015 22:21
385

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, 1996 yılında yürürlüğe giren ve 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 15 (AB ülkeleri ayrı ayrı sayıldığında 43) ülkenin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu Alımları Anlaşması’nın (KAA) taraf devletlerin taahhüt listelerinde belirtmiş oldukları kamu kurumlarının eşik değerler üzerindeki kamu alımları için uygulandığı belirtilmiştir. DTÖ Kamu Alımları Komitesi ‘nin Ekim ayı sonunda gerçekleştirilen toplantısında yaşanan son gelişme ile Yeni Zelanda ve Karadağ’ın DTÖ Kamu Alımları Anlaşması’na katılımlarının kabul edildiği belirtilmiştir. Anılan ülkelerin Kamu Alımları Anlaşması’nın 44. ve 45. Taraf ülkeleri olacağı ifade edilmiştir.

Yazıda Anlaşma’nın ihtiyaçlar doğrultusunda üye ülkelerin katkılarıyla gözden geçirildiği ve yeni metnin 2014 yılında yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Yeni metinde kamu kurumları kapsamında genişleme yapıldığı, gelişme yolundaki ülkeler için güçlendirilmiş özel ve lehte hükümleri bulunduğu, e-ticaret başta olmak üzere, yeni teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan imkanların metne yansıtılmış olduğundan bahsedilmiştir. Ayrıca, yeni metinde iyi yönetişime (çıkar çatışmalarının ve yolsuzluğun önlenmesi gibi) ilişkin hükümlerin eklendiği, bazı ayrımcı uygulamaların (off-set, menşe kurallarında ayrımcılık gibi) açıkça yasaklandığı ve Anlaşmaya katılım sürecinin kolaylaştırılması yönünde tadilatlar yapıldığının gözlemlendiği de vurgulanmıştır.

Diğer taraftan halihazırda Rusya, Hindistan, Endonezya, Malezya ve ülkemizin dahil olduğu 28 ülke KAA’yı gözlemci olarak takip ettiği ve anlaşmaya çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerin taraf olma niyetinde olduğunun görüldüğü değerlendirilmiştir.

Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle ikili ilişkiler gerek Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında kamu alımları konusunun sıklıkla ülkemizin gündemine geldiği ve bu çerçevede, ülkemizin DTÖ Kamu Alımları Anlaşması ‘na taraf olma hususunu değerlendirmek durumunda olduğunun düşünüldüğü ifade edilmiştir.

Yazı da devamla kısa ve orta vadede, kamu alımlarında ülkemiz tedarikçilerine sağlanan avantajlar nedeniyle Anlaşmaya taraf olunması konusunda özel sektör kuruluşları değerlendirmelerinin katkı sağlayacağı düşünülmüş olup, bu noktadan hareketle kamu alımları konusuna ilişkin farkındalığın arttırılması ve özel sektör kuruluşlarının görüşlerinin temin edilmesi amacıyla Bakanlıkları tarafından bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.

Konunun önemine binaen özel sektöre yapılacak çalışmaların ilk aşaması olarak Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesi (www.ekonomi.gov.tr) “Duyurular” kısmında yayınlanmış olan ve http://www.ekonomi.gov.tr/anketgenel/ adresinden ulaşılabilir.

Yukarı çık.