Basın Açıklaması

29 Tem. 2019 07:57
217
Basın Açıklaması

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 1885 yılında kurulmuş ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyle 2. kurulan en eski Odalarından biridir. Odamız 5174 sayılı kanun ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Odamızın görevleri kanun ve yönetmelikler ile belirtilmiş olup 4.madde gereği "Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır."

Ayrıca Odamız ilgili kanunun 12. Maddesinin a) bendinde : Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak’’ şeklinde belirtilen kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 22/7/2019 tarihi itibarıyle 16 farklı meslek komitesi ve 3500 üyemizin hak ve menfaatlerini korumak için 11 Yönetim Kurulu üyemiz ve toplam 41 Meclis üyemiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Son günlerde yerel basın ve sosyal medyanın haber sitelerinde ‘’EDİRNE EKONOMİSİNE DARBE Mİ?‘’ başlığı ile gündemimize giren ve haber içeriğinde ve yorumlarda Odamızın da isminin sıkça yer aldığı husus ile ilgili olarak ;Daha önce bu işi yapmaya çalışan firmanın İlimiz merkezinde birçok noktada bu faaliyetini yapmak için girişimleri olduğunu,hatta E5 karayolu üzerinde bir çok nokta ve şehrimizin Cuma Pazarının karşısında bulunan daha önce kerestecilerin faaliyet yaptığı ve şu anda boş olan alanda bu işi yapma girişimleri sırasında biz bu girişimin Odamıza kayıtlı 3500 üyemizin hak ve menfaatlerine uygun olmadığı dolayısıyla haberde yer alan kurum ve kuruluşlara bu konuyu desteklemediğimizi ve böyle bir oluşumun hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi açıkça belirttik. Ve merkezde böyle bir oluşum gerçekleşemedi.

Şu anda ise konu Kapıkule Londra Camping tesislerinde çadırın kurulmuş olduğunu ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu oluşum içerisinde hiçbir şekilde desteği ve katkısı olmadığını basın yoluyla üyelerimizi bilgilendirme gereği hissedilmiştir.

Burada konu ile ilgili üyelerimizin sosyal medya yorumlarında Odamızı eleştirel yazılarına da ; Odamız üyelerimizin hak ve menfaatlerini her platformda korumak için gereken hassasiyeti göstermektedir. Bu tür İlimiz ekonomisini sırtlayan üyelerimizin menfaatlerine aykırı oluşumlarda da her zaman gereken korumacı tutumu göstermek asli görevimizdir. Bu bilinç ile bu oluşumun gerçekleşmesinde hiçbir payımızın olmadığını tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->