Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

ADR Bilgilendirme Eğitimi

03 Haz. 2015 10:22
685
Adr Bilgilendirme Eğitimi

Bilindiği üzere, ülkemizsin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluuslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması" (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluuslararası Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, ülkemizsin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluuslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması" (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

 Söz konusu yönetmelik kapsamında tehlikeli maddeleri gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 Belirtilen yönetmelik hükümlerinin ilgili firmalara yeni yükümlülükler getirmesinden ötürü ve sonradan karşılaşılması muhtemel bilgi eksikliğinden kaynaklanabilecek idari yaptırımların önüne geçmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile 15-19 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara TOBB Hizmet Binasında ekte sunulan program dahilinde bilgilendirme eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır. Katılım her günkü eğitim için 100 kişi ile sınırlı olmakla birlikte katılım listesi başvuru öncelik sırasına göre belirlenecektir.

 Eğitime katılmak isteyen üyelerimiz tarih belirterek isim , unvan kurum/şirket ve iletişim bilgileri ile birlikte 07/06/2015 tarihine kadar Odamıza yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

 Üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.